KOSK Monumenten

In Memoriam

François Teetaert

Het is al een hele wijle sinds KOSK-info nog ter perse ging. De tijden zijn jachtig en het leven is druk. In een jaar gebeurt veel. Ook het droevige eist zijn tol. 1987 zal in mijn geheugen gebrandmerkt blijven als het jaar waarin François Teetaert voor goed heenging. Eigenlijk heb ik François maar relatief kort gekend. Amper een jaar of zes. Maar dat is meer dan voldoende om te weten wat François voor de KOSK betekende en zelfs nu nog betekent. Want een vereniging als de KOSK is niet iets van 1 dag. De KOSK bestaat slechts dank zij zijn fundamenten en wie zijn fundamenten vergeet, blijft met een bouwvallig huis over. In zijn lange jaren als voorzitter heeft François de KOSK gekneed tot een vereniging, die in heel het land respect afdwingt. Hij was de diplomaat bij uitstek. Zijn ervaring was onbetaalbaar op het menselijke psychologische, op het organisatorisch en op financieel vlak.

Wij overdrijven niet als we zeggen dat manifestaties als Euroschaak en ja, ook het internationaal tornooi er nooit zouden gekomen zijn zonder zijn brede vista, zijn relaties en zijn inzich in de schaakwereld. François had een viertal jaar geleden het voorzitterschap afgestaan. Toch deed hij, zij het dan wat meer bescheiden, meer op het achterplan, nog méér zijn deel.

De eerste generatie schakers zal nu in de club komen, die François niet meer gekend hebben. Het is aan ons om te maken dat ook zij weten wat François voor de KOSK betekende.

Persoonlijk dromen wij ervan een tornooi uit te bouwen dat de naam van François Teetaert zou dragen. Wellicht lukt het ons op deze manier François een stukje schaakonsterfelijkheid mee te geven.

José Vandekerckhove

 

Dat François een belangrijke rol speelde in de KOSK blijkt uit onderstaand palmares :

* Werd lid van de Kosk in 1931.
* Clubkampioen in 1951.
* 35 jaar voorzitter van de Kosk van 1950 tot 1984.
* Heeft enorm veel gedaan binnen het bestuur voor de KOSK.
* Organisator eerste klas

 

 

 

Terug naar overzicht

© 2013 – 2019 Olivia & Michaël