Interclub KOSK 2 Ronde 6

MSV 1 KOSK 2 11 - 13
Lanckriet Chris (2058) Vanmassenhove Frederik (1906) 1/2 - 1/2
Verkimpe Mike (1910) Dayer Glenn (1873) 1 - 0
Van De Vaerd Miguel (1909) Pincket Michaël (1872) 0 - 1
D'Hondt Peter (1807) Verstraete Michael (1814) 0 - 1
Buysse Jakob (1906) Defour Rudy (1787) 1/2 - 1/2
De Wit Hendrik (1634) Wollaert Brian (1675) 1/2 - 1/2

Tijdens de zesde en laatste ronde van 2013 moesten we het opnemen tegen MSV 1. Na heel wat omrijden (alle wegen naar het lokaal van MSV stonden afgesloten) raakten we nog net op tijd aan ons bord en konden de partijen beginnen.

Glenn speelde op het tweede bord. Tijdens de opening kwam hij iets beter te staan. Zijn tegenstander vond echter enkele vervelende zetten waardoor hij het evenwicht opnieuw kon herstellen. Daarna kon hij Glenn twee dubbelpionnen bezorgen maar met stukkenactiviteit had Glenn daar nog compensatie voor. Helaas liep het hierna mis. In een stelling die nog min of meer gelijk stond blunderde Glenn. Hij verloor een stuk en de partij. Zo kwamen we dus 1-0 achter.

Rudy speelde op het vijfde bord tegen Jakob Buysse. Hier kwam er een vrij gesloten stelling op het bord waarbij Jakob het ruimtevoordeel had. Toen er wat lijnen werden geopend, duurde het niet lang of ook de eerste stukken werden geruild. Hetzelfde gold voor het centrum. Toen dit wat open kwam, werden ook hier stukken geruild. Zo kwamen de spelers terecht in een toreneindspel waarbij beide spelers nog vier pionnen hadden. Dit eindspel neigde naar de remiseachtige kant. Ook de spelers vonden dit en deelden dan de punten. 1,5-0,5

Brian speelde op het laatste bord. Brian kwam beter uit de opening. Alles wees erop dat hij een aanval zou opzetten naar de vijandige koning. Maar Brian besliste er anders over. In plaats van een koningsaanval op te zetten, opende hij de damevleugel. Dit bleek niet het beste plan te zijn. Brian zijn tegenstrever kon nu zijn stukken naar betere velden krijgen en de koningsaanval die Brian kon opgezet hebben, was nu ook weg. De partij vorderde en bleek steeds onduidelijker te worden. Ook de spelers zagen dit en besloten dan maar om de punten te delen. 2-1

Michaël speelde op het derde bord. Zijn tegenstrever maakte echter een grote fout in de opening. Hij liet een dame schaak toe op h4 en moest dan met zijn koning naar e2. De buit kon al helemaal binnen zijn voor Michaël binnen de 10 zetten maar hij zag de (toch niet gemakkelijke) winst. In plaats daarvan verloor hij een paard maar zijn lopers kwamen volledig los en de vijandige koning bleef in het midden staan. Nadat Michaël de witte lopers kon ruilen, deden al zijn stukken mee in de aanval en had hij al twee pionnen voor zijn paard. Toen wit een pionnetje terugsloeg, bleek dit iets te wroed te zijn. Michaël offerde daarop een toren, waarna de witte stelling niet meer te verdedigen viel. 2-2

Frederik speelde op het eerste bord. Na de opening leek hij iets minder te staan. Zijn tegenstrever had meer ruimte op de damevleugel. Frederik opende dan maar de koningsvleugel waar hij ook zijn kansen kreeg. Uiteindelijk raakten de spelers in een eindspel waarbij elke speler nog een dame, een paard en drie pionnen had. Al snel offerde Frederik zijn paard voor de drie pionnen en het leek erop dat dit wel winnend was (al was het verre van eenvoudig). Toen Fredje echter zag dat Michael in een gewonnen stelling was terecht gekomen, besloot Frederik toch om eeuwig schaak te geven. 2,5-2,5

Michael speelde op het vierde bord. Hij kwam zeer goed uit de opening want hij won een pion en kreeg op de damevleugel twee verbonden vrijpionnen. De koningsvleugel werd dichtgeschoven en alle stukken werden naar de damevleugel gebracht. Daar bleef Michael wachten op de kans om zijn pionnen op te spelen. Na wat ruilen, maakte Michael zijn tegenstander een blunder. Hij dacht de pion terug te winnen maar Michael had verder gerekend. Zo kwam hij opnieuw een pion voor en zaten de spelers in een toreneindspel. Daarin kon Michael gemakkelijk afwikkelen (de vijandige koning stond helemaal aan de andere kant van het bord) naar een toreneindspel waarbij bij twee verbonden vrijpionnen had, terwijl zijn tegenstander er geen meer had. Hier kende Michael nog maar weinig problemen om dit om te zetten naar een overwinning. 3,5-2,5

Zo winnen we dus met 3,5-2,5 van MSV 1. Daarmee klimmen we op naar een gedeelde tweede plaats op slechts één puntje van leider Landegem.

Verslag van KOSK 1

Verslag van KOSK 3

Terug naar interclub

© 2013 – 2021 Olivia & Michaël