Interclub KOSK 2 Ronde 8

Waregem 1 KOSK 2 12 - 12
Maes Thomas (2227) Wyntin Dag (2012) 1 - 0
De Schepper Bart (2053) Vanmassenhove Frederik (1906) 1/2 - 1/2
Devolder Dieter (1976) Dayer Glenn (1873) 1 - 0
Devolder Herwig (1940) Pincket Michaël (1872) 0 - 1
Bossuyt Herman (1915) Verstraete Michael (1814) 0 - 1
Tomme Lowie (1765) Defour Rudy (1787) 1/2 - 1/2

Tijdens de achtste ronde moesten we op bezoek naar Waregem.

De partij kon niet beter beginnen voor ons. Al na een tweetal uur had Michaël zijn partij gewonnen. In een scherpe Franse partij liet zijn tegenstander zijn dame insluiten. Met een dame tegen een toren voor en de betere stelling liet Michaël de winst niet meer ontsnappen. 0-1

Op het laatste bord speelde Rudy tegen jeugdtalent Lowie Tomme. Al in de opening kreeg Lowie een voordeel. Dit bleef de ganse partij zo. Lowie had echter heel wat tijd nodig en toen hij in tijdsnood kwam, was zijn voordeel niet meer zo duidelijk. Rudy vond het tijd voor een remisevoorstel wat niet geweigerd werd door Lowie. 0,5-1,5

Op het tweede bord speelde Frederik. Toen de opening afgewerkt was stond de stelling in evenwicht. Wat later kreeg Frederik een klein voordeeltje. Toen besloot hij om een loper te offeren op g7. Daarna moest hij nu een keuze maken : eeuwig schaak geven of toch doorspelen op winst. Frederik koos voor het eerste. In de analyse bleek het doorspelen een dubbeltje op zijn kant te zijn. 1-2

Dag speelde op het eerste bord tegen Thomas Maes. Het liep echter al snel fout voor Dag. Hij maakte een foutje in de opening en stond direct slecht. Dag bleef echter vechten en slaagde er uiteindelijk in om in een eindspel te komen met een loper, een paard en vier pionnen tegen het loperpaar en vijf pionnen voor Thomas. Het leek niet makkelijk om die stelling te winnen voor een van de beide zijden. Toch probeerden ze het allebei. Dag offerde daarvoor in tijdsnood zelfs een paard. Een offer dat Thomas wijselijk niet aannam. Even later stond dezelfde stelling op het bord en offerde dag opnieuw zijn paard. Helaas stond de witte koning nu op c1 in plaats van op c2. Een belangrijk verschil want Dag verloor nu zijn paard en de partij. 2-2

Michael speelde op het vijfde bord. Tijdens de opening leek zijn stelling veel belovend te zijn maar na enkele mindere zetten was het zijn tegenstander die wet dicteerde. Daarna speelde Michael niet de beste verdedigingszetten maar ze waren voldoende om niet verder in de problemen te komen. Tegen de tijdsnoodfase kon Michael alle stukken afruilen behalve een paard (een loper voor zijn tegenstrever). In dit eindspel stond Michael veel beter. Al snel won hij een pion en begon hij met zijn vrijpion te lopen. Zijn tegenstrever kon niets anders dan zijn loper er voor geven. Daarna kende Michael geen problemen meer om het punt te scoren. 2-3

Het lot van de ploeg lag dus in de handen van Glenn. Hij nam het op tegen Dieter Devolder. In de opening gebeurde er al wat. Zo verloor Glenn een pion maar die kon hij wel terugwinnen. Daarna gebeurde er al heel wat minder. Het was wachten tot de spelers afruilden naar het eindspel. Daarbij blunderde Glenn want hij verloor een pion. Zo kwamen de spelers terecht in een dame eindspel. Iedereen hoopte nog op remise maar helaas. Dieter zijn dame stond centraal, terwijl Glenn niet genoeg schaakjes had om het Dieter lastig te maken. Zo verloor Glenn jammer genoeg zijn partij.

Zo eindigde dit duel op 3-3. Door dit gelijkspel zakken we naar een gedeelde derde plaats op twee punten van leider Artevelde.

Verslag van KOSK 1

Verslag van KOSK 3

Terug naar interclub

© 2013 – 2021 Olivia & Michaël